Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 2075/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/11/2013
Quyết định

Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.

Ngày 8.11.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu của Chương trình là: Tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường hàng năm bình quân không dưới 15%, không dưới 20% đối với một số công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ (giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật) trong tổng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường KH&CN đạt không dưới 10% vào năm 2015 và không dưới 20% vào năm 2030; Đến năm 2020: thiết lập mạng lưới sàn giao dịch công nghệ kèm theo hệ thống tổ chức dịch vụ KH&CN hỗ trợ, trọng tâm là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Quyết định cũng nêu rõ 3 định hướng nhiệm vụ và 5 giải pháp thực hiện cụ thể để thực hiện các mục tiêu đề ra.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website