Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 1051/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03/07/2013
Quyết định

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

 

Ngày 3.7.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1051/QĐ-TTg ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Fund (NATIF), vốn điều lệ một nghìn tỷ đồng, là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website