Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 64/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/06/2013
Nghị định

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN.

 

Ngày 27.6.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (KH&CN, CGCN). Nghị định gồm 4 chương với 29 điều, quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN.

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website