Văn bản mới

Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tập tin Loại văn bản
31 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN. Ngày 12.5.2014, Chính phủ đã hàn hành... Nghị định
32 23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia. Ngày 3.4.2014, Chính phủ... Nghị định
33 19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Quyết định về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức... Quyết định
34 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin KH&CN. Ngày 18.2.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt... Nghị định
35 01/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Thông tư hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. Ngày 18.2.2014, Bộ trưởng... Thông tư
36 14.2014/QĐ-TTg 14/02/2014 Quyết định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa... Quyết định
37 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. Ngày 27.1.2014, Chính phủ... Nghị định
38 213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN. Ngày 20.12.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị... Nghị định
39 2229/QĐ-TTg 16/11/2013 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia. Ngày 16.11.2013, Thủ tướng Chính phủ... Quyết định
40 2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020. Ngày 8.11.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành... Quyết định
41 21/2013/TT-BKHCN 12/09/2013 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn... Thông tư
42 107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Ngày 20.9.2013, Chính phủ đã... Nghị định
43 99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Ngày 29.8.2013, Chính phủ đã ban... Nghị định
44 2635/QĐ-BKHCN 26/08/2013 Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Ngày 26.8.2013, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 2635/QĐ-BKHCN ban hành... Quyết định
45 17/CT-TTg 09/08/2013 Chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh... Chỉ thị
46 1361/QĐ-TTg 08/08/2013 Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020. Ngày 8.8.2013, Thủ tướng Chính phủ đã... Quyết định
47 1051/QĐ-TTg 03/07/2013 Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.   Ngày 3.7.2013, Thủ... Quyết định
48 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ 2013.   Ngày 18.6.2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa... Thông báo
49 64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN.   Ngày 27.6.2013, Chính phủ đã ban hành... Nghị định
50 20/2013/NĐ-CP 26/02/2013 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN. Ngày 26.2.2013, thay mặt Chính phủ, Thủ... Nghị định
51 22/2012/TT-BKHCN 22/11/2012 Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn... Thông tư
52 86/2012/NĐ-CP 19/10/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường. Ngày 19.10.2012, Chính phủ đã... Nghị định
53 592/QĐ-TTg 22/05/2010 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ... Quyết định
54 418/QĐ-TTg 11/04/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Quyết định
55 439/QĐ-TTg 16/04/2012 Phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm... Quyết định
56 474/QĐ-BKHCN 23/03/2012 Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho... Quyết định

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech