Văn bản mới

Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tập tin Loại văn bản
31 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN. Ngày 12.5.2014, Chính phủ đã hàn hành... Nghị định
32 23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia. Ngày 3.4.2014, Chính phủ... Nghị định
33 19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Quyết định về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức... Quyết định
34 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin KH&CN. Ngày 18.2.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt... Nghị định
35 01/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Thông tư hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. Ngày 18.2.2014, Bộ trưởng... Thông tư
36 14.2014/QĐ-TTg 14/02/2014 Quyết định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa... Quyết định
37 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. Ngày 27.1.2014, Chính phủ... Nghị định
38 213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN. Ngày 20.12.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị... Nghị định
39 2229/QĐ-TTg 16/11/2013 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia. Ngày 16.11.2013, Thủ tướng Chính phủ... Quyết định
40 2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020. Ngày 8.11.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành... Quyết định
41 21/2013/TT-BKHCN 12/09/2013 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn... Thông tư
42 107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Ngày 20.9.2013, Chính phủ đã... Nghị định
43 99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Ngày 29.8.2013, Chính phủ đã ban... Nghị định
44 2635/QĐ-BKHCN 26/08/2013 Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Ngày 26.8.2013, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 2635/QĐ-BKHCN ban hành... Quyết định
45 17/CT-TTg 09/08/2013 Chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh... Chỉ thị
46 1361/QĐ-TTg 08/08/2013 Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020. Ngày 8.8.2013, Thủ tướng Chính phủ đã... Quyết định
47 1051/QĐ-TTg 03/07/2013 Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.   Ngày 3.7.2013, Thủ... Quyết định
48 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ 2013.   Ngày 18.6.2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa... Thông báo
49 64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN.   Ngày 27.6.2013, Chính phủ đã ban hành... Nghị định
50 20/2013/NĐ-CP 26/02/2013 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN. Ngày 26.2.2013, thay mặt Chính phủ, Thủ... Nghị định
51 22/2012/TT-BKHCN 22/11/2012 Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn... Thông tư
52 86/2012/NĐ-CP 19/10/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường. Ngày 19.10.2012, Chính phủ đã... Nghị định
53 592/QĐ-TTg 22/05/2010 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ... Quyết định
54 418/QĐ-TTg 11/04/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Quyết định
55 439/QĐ-TTg 16/04/2012 Phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm... Quyết định
56 474/QĐ-BKHCN 23/03/2012 Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho... Quyết định

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website