Nghiên cứu khôi phục lễ hội liên quan đến lịch sử Hoàng thành Thăng Long

Email In PDF

alt

Nghiên cứu khôi phục các sinh hoạt, lễ hội, các sự kiện văn hóa, cách mạng có liên quan đến lịch sử của khu di tích Hoàng thành Thăng Long, đồng thời tổ chức giới thiệu các giá trị văn hóa phi vật thể dưới nhiều hình thức, ngôn ngữ.

Đây là một trong những nội dung đặt ra tại Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (tỷ lệ 1/500) mà Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt.

Theo đó, mục tiêu của  Quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản thế giới Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội là minh chứng xác thực, duy nhất về nền văn hóa Thăng Long, văn minh Đại Việt, về nghệ thuật kiến trúc - mỹ thuật, bố cục tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng...; Bảo tồn tôn tạo, khai thác phát huy phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục cộng đồng, du khách tham quan, du lịch, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa thế giới; Xây dựng không gian văn hóa cộng đồng hài hòa về cảnh quan kiến trúc, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể khu Trung tâm Chính trị Ba Đình; Là cơ sở để xây dựng quy chế, đề án quản lý tổng thể khu di tích và triển khai công tác đầu tư các dự án thành phần theo quy hoạch.

Loại bỏ các hạng mục không có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, có diện tích 18,353 ha. Khu vực lập quy hoạch bao gồm khu di tích Thành cổ Hà Nội và khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Đây là đồ án quy hoạch đặc thù cho khu vực di  sản có sự phát triển liên tục hơn 13 thế kỷ với những giá trị to lớn về Lịch sử - Văn hóa - Kiến trúc - Mỹ thuật, cần có sự hợp tác nghiên cứu kết hợp đa ngành/liên ngành. Do vậy tính chất của đồ án này sẽ lồng ghép hai nội dung: Quy hoạch bảo tồn và Quy hoạch chi tiết xây dựng.

Đối với Quy hoạch chi tiết khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, nhiệm vụ đặt ra tập trung vào các nội dung như: đánh giá giá trị nổi bật của khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội trong hệ thống di tích quốc gia và di tích có tính chất tương đồng trên thế giới về các phương diện: Văn hóa lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản, cảnh quan môi trường, quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, đánh giá hiện trạng có sự liên hệ với không gian xung quanh, đề xuất lồng ghép đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt đối với các khu vực quan trọng, như trung tâm chính trị Ba Đình, Nhà Quốc Hội...

Đồng thời, đề xuất tu bổ, tôn tạo, phục chế các công trình di sản, di tích kiến trúc có giá trị về lịch sử, mỹ thuật, văn hóa... đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với các phế tích, di chỉ khảo cổ đã được phát lộ cần đề xuất giải pháp khảo sát trưng bày tại chỗ hoặc chuyển vào trưng bày trong nhà. Đề xuất loại bỏ các hạng mục không có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc..., đồng thời bổ sung một số không gian có chức năng hỗ trợ cho Khu di tích; hạn chế tối đa việc xây dựng mới.

Ngoài ra, yêu cầu đề xuất giải pháp cụ thể tôn tạo không gian, cảnh quan khu di tích (như: đề xuất sử dụng chủng loại cây xanh cho từng vị trí của di tích; lưu ý sử dụng vật  liệu, màu sắc, hệ thống thiết bị đô thị trong di tích phù hợp với khung cảnh chung) và các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng của  tự nhiên đối với di chỉ khảo cổ học và các di tích kiến trúc. Đánh giá tác động về khói bụi, nguồn nước, độ ẩm và các tác nhân làm  phát sinh nấm mốc, phong hóa, sụt nứt nền đất… ảnh hưởng đến Khu di tích.

Khôi phục lễ hội, sự kiện văn hóa có liên quan đến lịch sử khu di tích

Đối với Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, yêu cầu xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể theo nội dung Đồ án quy hoạch được phê duyệt, phân công công việc thực hiện các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; lập danh mục các dự án bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phục chế di tích lịch sử, di tích cách mạng; chỉnh trang cải tạo các công trình kiến trúc có giá trị; tạo lập cảnh quan cho từng di tích đơn lẻ và tổng thể khu di tích; sưu tầm hiện vật phục vụ công tác trưng bày.

Bên cạnh đó, nghiên cứu khôi phục các sinh hoạt, lễ hội, các sự kiện văn hóa, cách mạng có liên quan đến lịch sử của khu di tích. Tổ chức giới thiệu các giá trị văn hóa phi vật thể dưới nhiều hình thức, ngôn ngữ, tăng sức hấp dẫn, sinh động.

Lập kế hoạch khai thác giá trị di tích, phục vụ khách thăm quan du lịch. Xác định nhu cầu du lịch để xây dựng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo quyết định này, nhiệm vụ Quy hoạch này cũng yêu cầu xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.

Thủ tướng giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Cơ quan thẩm định là Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Toquoc)

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website