Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: “Quy trình định lượng nồng độ fructoza trong tinh dịch bằng phương pháp so màu”

Email In PDF

bangsangche

Ngày 10/6/2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích về quy trình định lượng nồng độ fructoza trong tinh dịch bằng phương pháp so màu, của các tác giả: Nguyễn Thị Trang, Phan Văn Hưởng, Bùi Bích Mai, Vũ Tố Giang, Trần Thị Hồng Nhung.

Quy trình này gồm các bước: a) điều chế dung dịch resorcinol; b) xây dựng hàm hiệu chuẩn; c) chuẩn bị mẫu; d) đo mật độ quang bước sóng 530 nm, với đối chứng thay cho tinh dịch là 100 µl TCA; e) xác định hàm lượng fructoza theo hệ số đã được xây dựng bởi hàm hiệu chuẩn bằng công thức: 

C fructoza = E(OD) x C(h)/E(h)

trong đó, E(OD) là mật độ quang học của fructoza mẫu ở bước sóng 530 nm, C(h) là nồng độ fructoza tiêu chuẩn khi pha loãng trong hàm hiệu chuẩn, E(h) là mật độ quang học của fructoza tiêu chuẩn ở hàm hiệu chuẩn.
Quy trình này cho phép đánh giá nồng độ fructoza trong tinh dịch trong vòng 24 giờ, giúp giúp chẩn đoán và điều trị vô sinh ở nam giới, đặc biệt là các trường hợp vô sinh do tắc nghẽn đường dẫn tinh và lựa chọn phương pháp hỗ trợ sinh sản. Quy trình có ưu điểm là kỹ thuật đơn giản, giá thành thấp, độ chính xác cao, hóa chất không độc hại.

HG

 

 Hình ảnh hoạt động

Liên kết website