Giống mía VN08-270

Email In PDF

Giống mía VN08-270 được các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu mía đường (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính (cây mẹ QĐ21 x cây bố K95-156) theo phương thức thụ phấn kín.

giongmia

Giống mía VN08-270 trồng tại Sóc Trăng

Kết quả khảo nghiệm tại vùng Tây Nam Bộ cho thấy, giống mía VN08-270 có thời gian thu hoạch trung bình 12-13 tháng, đẻ nhánh khá, vươn lóng sớm, đổ ngã nhẹ, mật độ cây hữu hiệu cao, tái sinh gốc và chống chịu sâu bệnh tốt, khả năng thích ứng rộng (bao gồm cả chân ruộng ngập úng, nhiễm phèn và mặn nhẹ), chịu thâm canh cao. Đặc biệt, giống mía VN08-270 có năng suất cao (trên 110 tấn/ha) và chữ đường cao (trên 11 CCS). Với những ưu điểm có được, giống mía VN08-270 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống mới và khuyến cáo phát triển tại vùng Tây Nam Bộ để góp phần tăng thu nhập, tăng hiệu quả sản xuất, ổn định nguồn nguyên liệu cho các nhà máy đường.

Chi tiết xin liên hệ: Viện Nghiên cứu mía đường
Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Tel: 0274.3562227; Fax: 0274.3562267

 

 

 Hình ảnh hoạt động

Liên kết website