Giống ngô nếp lai VNUA69

Email In PDF

ngoneplai

Từ dòng ngô bố D4 và dòng mẹ D6, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã lai tạo thành công giống ngô nếp VNUA69.

Kết quả khảo nghiệm quốc gia cho thấy, giống ngô nếp lai VNUA69 có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, độ đồng đều cao, bộ lá xanh bền, thời gian sinh trưởng từ khi gieo đến thu bắp tươi là 68-72 ngày trong vụ thu đông và 81-85 ngày trong vụ xuân; chống chịu tốt với bệnh đốm lá lớn và đốm lá nhỏ, chống đổ tốt; đường kính bắp đạt 5-5,5 cm, bắp dài 18-20 cm, năng suất bắp tươi trung bình đạt 117,6 tạ/ha, chất lượng ăn tươi tốt. Với những ưu điểm nêu trên, giống ngô VNUA69 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận đưa vào sản xuất từ tháng 1/2018.
Chi tiết xin liên hệ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng
Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Tel: 024.36761279; Fax: 024.36761280

 

 Hình ảnh hoạt động

Liên kết website