Cơ quan nhân quyền quốc gia: những vấn đề lý luận và thực tiễn

Email In PDF

alt

Ngày 12.9.2014, Dự án Nghiên cứu và Giáo dục về Quyền con người (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ quan nhân quyền quốc gia: những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan liên quan.
Mục tiêu của Hội thảo nhằm trao đổi và chia sẻ những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, các mối liên hệ giữa cơ quan nhân quyền quốc gia với chính phủ/các cơ quan nhà nước, góp phần thiết thực cho việc tham vấn chính sách của Dự án Nghiên cứu và Giáo dục về Quyền con người về vấn đề này trong giai đoạn sắp tới.
Các nhà khoa học đã cùng nhau thảo luận và nhận định vấn đề liên quan đến lịch sử, quy định quốc tế về cơ quan nhân quyền quốc gia và cho rằng, cơ quan nhân quyền quốc gia là một cơ quan nhà nước được Hiến pháp và/hoặc pháp luật trao cho thẩm quyền bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. Đây là một tổ chức đặc biệt, không giống bất kỳ một cơ quan nhà nước nào khác. Nó không chịu sự chi phối của bất kỳ cơ quan nào thuộc nhánh lập pháp, hành pháp hay tư pháp.
Từ kinh nghiệm thế giới và thực tiễn, các đại biểu tại cho rằng, việc thành lập cơ quan nhân quyền ở nước ta lúc này là cần thiết bởi lẽ: thứ nhất, việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người không chỉ là nhiệm vụ quốc gia mà còn là nghĩa vụ quốc tế; thứ hai, hiện nay nước ta cũng như nhiều nước khác đã, đang và sẽ phải giải quyết nhiều hơn các vấn đề về quyền con người ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế; thứ ba, việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia hoạt động chuyên trách là thêm một thiết chế bên cạnh Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước để thực thi có hiệu quả vấn đề nhân quyền ở nước ta.
Tin và ảnh: VH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech