Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế

Email In PDF

sapxep

Đó là nội dung của hội thảo khoa học do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội Vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam tổ chức ngày 12/6/2019 tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo các trường đại học.

Hội thảo gồm phiên họp toàn thể và các phiên họp chuyên đề tập trung vào 3 nội dung: nhu cầu nhân lực và hệ thống giáo dục; quy hoạch mạng lưới và loại hình các cơ sở giáo dục - đào tạo; cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị. Các tham luận tại hội thảo đã đề cập tới các vấn đề đang nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý cơ sở giáo dục đại học như: quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học; vai trò, đặc trưng và các thuộc tính của hệ thống giáo dục mở; mối quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp; các loại hình cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực cho Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…
GS.TS Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam khẳng định, hội thảo nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Gần đây, ngành giáo dục - đào tạo của chúng ta có sự vận động theo xu thế chung, với nhiều thay đổi từ phương thức đào tạo, loại hình trường... và trên thế giới cũng đang diễn ra những thay đổi rất quan trọng do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nhập là cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự cạnh tranh, và trước hết đòi hỏi thay đổi về chất lượng, cấu trúc của đội ngũ lao động, dẫn tới sự thay đổi cho phù hợp của các loại hình đào tạo, mạng lưới đào tạo. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, các trường đại học cùng nhau trao đổi, tiến tới thống nhất về mặt nhận thức, từ đó triển khai giải pháp cụ thể nhằm sắp xếp mạng lưới giáo dục - đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế.

Tin và ảnh: CTH

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website