Giáo dục và đào tạo với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Email In PDF

Ngày 20/5/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Hội đồng Lý luận Trung ương đã đồng tổ chức hội thảo “Giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: vấn đề và giải pháp”. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

VNU Giao duc 4 0

Mục tiêu của hội thảo nhằm cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học cho định hướng và chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự hình thành nền kinh tế số, góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thảo nhấn mạnh, trong 2 thập niên gần đây, tốc độ phát triển KH&CN diễn ra nhanh như vũ bão, do đó đòi hỏi sự nghiệp giáo dục và đào tạo càng trở nên cấp thiết hơn khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra và đã hình thành nhiều ngành nghề, phương thức sản xuất mới dựa trên nền tảng của thông tin thông minh và phân tích cơ sở dữ liệu lớn, do vậy, xã hội đang đòi hỏi phải có một nền giáo dục kiểu mới, để có nguồn nhân lực mới thích ứng với một nền kinh tế kiểu mới, mà thế giới gọi chung là nền kinh tế số. Mặc dù nhiều nghị quyết đã ban hành và luật Giáo dục, Giáo dục đại học đã được sửa đổi, tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, giáo dục, đào tạo hơn lúc nào hết, cần có cơ chế và chính sách mới nhằm khơi dậy niềm đam mê của người học, khuyến khích tinh thần nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ tri thức, sáng tạo công nghệ mới để sáng nghiệp nhằm cống hiến cho đất nước phát triển nhanh, mạnh hơn nữa…
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ về những thay đổi mà cuộc cách mạng công nghiệp mới mang lại, nó tạo ra những cơ hội và tốc độ phát triển cho tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn cho nhiều quốc gia. Thích ứng và đồng hành cùng cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển, trong đó yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định. Chính vì thế, cần có các chính sách và cơ chế mới để thích ứng với thay đổi trên toàn cầu hiện nay. Ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết thêm, ĐHQGHN đã và đang phát huy vai trò tiên phong trong việc đổi mới về phương diện tư duy trong giáo dục và đào tạo, KH&CN, nhận diện các vấn đề, đề xuất các giải pháp phù hợp. ĐHQGHN đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ KH&CN về tự chủ đại học, phát triển đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; giải pháp tích cực trong xếp hạng đại học, đổi mới kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lược đào tạo; đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá…
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và những vấn đề mới đặt ra trong phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Các đại biểu đều thống nhất rằng, giáo dục và đào tạo không thể tách rời mà cần song hành với các nhiệm vụ khác của xã hội như: KH&CN, kinh tế… Nhiều vấn đề cụ thể về giáo dục và đào tạo của Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng được các đại biểu đề cập, thảo luận như: Hệ sinh thái của giáo dục tương lai trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; giáo dục trong tương lai ở Việt Nam; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục đại học Việt Nam; các xu thế đầu tư cho đổi mới giáo dục trên thế giới; một số kiến nghị đầu tư cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam…
Kết luận hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao các tham luận và ý kiến thảo luận tại hội thảo và khẳng định, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu, cân nhắc và lựa chọn các ý kiến đóng góp tại hội thảo, phục vụ cho việc xây dựng các chính sách của Đảng và Nhà nước.
VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website