VPI hợp tác nghiên cứu đánh giá tiềm năng dầu khí phi truyền thống

Thứ ba, 23/04/2019 - 21:56 KH&CN Trung ương
In

alt

Trong các ngày từ 23 đến 25/4/2019, Hội thảo khoa học quốc tế về đánh giá tài nguyên dầu khí đá phiến khu vực châu Á được tổ chức tại Viện Dầu khí Việt Nam (VPI). Đây là một hoạt động của Dự án đánh giá tài nguyên dầu khí phi truyền thống giai đoạn 2 của Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất khu vực Đông và Đông Nam Á (CCOP) và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM). Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực của thành viên CCOP trong lĩnh vực thăm dò tài nguyên dầu khí phi truyền thống và các giải pháp bền vững để sử dụng hiệu quả trữ lượng khí đốt tại các quốc gia thành viên.

 Hội thảo đã được nghe TS Byeong-Kook Son, Trưởng nhóm nghiên cứu dầu khí và biển của KIGAM giới thiệu các kết quả triển khai đánh giá tiềm năng dầu khí tại 13 bể trầm tích và 21 thành tạo đá phiến ở châu Á. Theo đó, trữ lượng dầu khí đá phiến ở các nước châu Á hiện là: Malaysia (8,19 TCF, tương đương 232 tỷ m3), Philippines (149,8 TCF, tương đương 4.242 tỷ m3), Việt Nam (77 TCF, tương đương 2.180 tỷ m3), Indonesia (58,12 TCF, tương đương 1.646 tỷ m3), Hàn Quốc (72,5 TCF, tương đương 2.053 tỷ m3), Lào (51 TCF, tương đương 1.444 tỷ m3)… Báo cáo khoa học của GS Azara N. Tucuncu, Viện Dầu khí phi truyền thống Mỹ (UNGI) cho thấy, việc nghiên cứu và khai thác các nguồn tài nguyên phi truyền thống như dầu khí đá phiến đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Ngay khi có các nghiên cứu tiềm năng, Chính phủ Mỹ sẽ có các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, đặc biệt là ưu đãi thuế để khuyến khích các công ty dầu khí đánh giá tiềm năng, tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguồn tài nguyên phi truyền thống này. Cũng theo GS Azara N.Tucuncu, để phát triển nguồn tài nguyên phi truyền thống này, Chính phủ Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho các công ty dầu khí nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói riêng trong quá trình nghiên cứu triển khai…

Phát biểu tại Hội thảo, TS Trịnh Xuân Cường, Phó Viện trưởng VPI cho biết: VPI đang hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn về dầu khí phi truyền thống, như: các nghiên cứu về đặc điểm và triển vọng băng cháy (gas hydrate) khu vực Biển Đông (Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 và Chương trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển, KC.09/16-20), dầu khí đá phiến (shale oil and gas) các bể trầm tích trước địa Tam trên thềm lục địa Việt Nam, khí than (CBM) ở khu vực miền võng Hà Nội, Thanh Nghệ, Tuy Hòa… Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu ban đầu, VPI đã đề xuất và tư vấn cho các bộ/ngành, PVN triển khai các chương trình nghiên cứu cũng như định hướng tìm kiếm thăm dò nguồn tài nguyên này trong tương lai…

Hội thảo là cơ hội để các nước Đông và Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đánh giá tiềm năng dầu khí phi truyền thống, cập nhật thông tin tiềm năng dầu khí đá phiến trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Đồng thời là cơ hội để các nước chia sẻ các phương pháp nghiên cứu và công nghệ mới để tìm kiếm, đánh giá nguồn tài nguyên phi truyền thống.

SH

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: