Khởi động Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông

Email In PDF

VNU Khoi dong du an dich thuat

Ngày 20/4/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu tại hội thảo.

Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông được ĐHQGHN giao cho Viện Trần Nhân Tông triển khai với sự tham gia cộng tác của nhiều nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Văn học, Viện Triết học… (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ĐHQG TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khoa học khác trong và ngoài nước; các nhà tu hành thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 10 năm (từ nay đến năm 2029).
Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn - Chủ nhiệm Dự án cho biết, Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông là một trong 5 chương trình, dự án khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia do Chính phủ chỉ đạo. Dự án được thực hiện với mục tiêu dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông, qua đó nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các giá trị tư tưởng, văn hóa của nhân loại, của truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện hơn trong bối cảnh mới. “Các tác phẩm kinh điển là sự ngưng tụ văn hóa, trí tuệ của nhân loại, nó có sức lan tỏa và tác động lớn tới con người, có khả năng định hướng con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ, tồn tại bền vững xuyên không gian và thời gian. Kinh điển của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và điển tịch Tam giáo ở Việt Nam là một phần quan trọng của văn hóa truyền thống Việt Nam”. “Hiện chưa có bộ Phật tạng, Nho tạng hay Đạo tạng nào bằng tiếng Việt hiện đại. Vì vậy, cần có những bộ sách như vậy và tương lai cần nhiều bản dịch khác nhau từ các loại chữ viết khác nhau. Thời đại công nghiệp mới cần những cách làm mới, cần các bản sách dịch vừa có tính học thuật cao, vừa đại chúng hóa, có thể tra cứu thuận tiện, tiếp cận với bản dịch tốt ở mọi nơi, mọi lúc, mọi phương tiện” - Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chia sẻ về sự cần thiết của Dự án.
Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông phù hợp với chủ trương chung “khoa học, giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “văn hóa là nền tảng”, có ý nghĩa to lớn không chỉ cho hiện nay mà cho cả mai sau. Trong những năm gần đây, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai một số chương trình, dự án khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia như: Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam (Quốc Sử); Bách khoa toàn thư Việt Nam; Địa chí Quốc gia Việt Nam (Quốc chí); Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông và Hệ tri thức Việt số hóa. Cả 5 chương trình, dự án này đều có sự tham gia tích cực và cơ bản của đội ngũ các nhà khoa học của ĐHQGHN. Trong đó, ĐHQGHN chủ trì hai dự án lớn là Địa chí Quốc gia Việt Nam và Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông.
Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Dự án có ý nghĩa đặc biệt, bởi khi triển khai sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới, tiếp thu giá trị tốt đẹp của nhân loại, phục vụ công cuộc phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới. “Các tác phẩm kinh điển phương Đông khi du nhập vào nước ta đã góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, cả yếu tố vật thể và phi vật thể, trở thành hồn cốt dân tộc. Dự án được triển khai nhằm hệ thống hóa, quy chuẩn hóa một cách đầy đủ bộ tạng được biên dịch, đặc biệt là phát huy được các giá trị tinh hoa của các tác phẩm này” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website