Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao đến 2025, tầm nhìn 2035

Email In PDF

Đó là chủ đề buổi tọa đàm do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức ngày 10/4/2019 nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học (CBKH) trình độ cao, đầu ngành của ĐHQGHN; từ đó tạo cơ sở xây dựng chính sách đột phá về thu hút, phát triển và trọng dụng đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, đầu ngành trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học lâu dài tại ĐHQGHN.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về tiêu chuẩn, tiêu chí để xác định CBKH trình độ cao, đầu ngành; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong phát triển đội ngũ CBKH đầu ngành; cơ hội, thách thức từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2035 trong việc phát triển CBKH trình độ cao, đầu ngành; phát triển đội ngũ CBKH quốc tế… Trưởng ban Tổ chức Cán bộ của ĐHQGHN Nguyễn Hiệu cho biết, tính đến tháng 12/2018, tổng số CBKH của ĐHQGHN là 2.289 người, trong đó có 1.204 TS/TSKH, 902 ThS, 75 GS, 366 PGS.
Để phát triển đội ngũ CBKH, ĐHQGHN có một số thuận lợi: ĐHQGHN có thương hiệu và truyền thống; có sự đồng thuận cao trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, sự ủng hộ của công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thành viên,trực thuộc; các đơn vị đều cố gắng tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất cho CBKH trình độ cao, CBKH đầu ngành trên nền tảng tự do học thuật, nghiên cứu và sáng tạo; CBKH được tạo động lực, động cơ luôn gắn liền với công việc, với tổ chức, cam kết tương lai lâu dài; công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách và “đầu tư vun cao” cho những cá nhân có thành tựu nổi bật. Bên cạnh đó cũng có một số khó khăn khi phát triển đội ngũ CBKH là chính sách, cơ chế về tài chính cho CBKH còn thấp, chưa tương xứng; chưa có nhiều chính sách đột phá và còn nhiều hạn chế trong việc xếp lương theo ngạch/bậc; hoạt động nghiên cứu và phát triển còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng; chưa xác định và kế hoạch hoá được nhu cầu nhân lực gắn với quy hoạch ngành/chuyên ngành đào tạo, quy hoạch về mạng lưới khoa học và công nghệ (KH&CN) để thu hút/đào tạo; chính sách hỗ trợ các CBKH triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án đào tạo, KH&CN còn nhiều bất cập; ngân sách KH&CN hạn chế.
Trong thời gian gần đây, ĐHQGHN đã thu hút được trên 20 học giả quốc tế ở các trường đại học uy tín trên thế giới đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong 10 phòng thí nghiệm trọng điểm của ĐHQGHN thì có 3 phòng thí nghiệm có đồng giám đốc là nhà khoa học uy tín nước ngoài. Nhiều nhà khoa học trong nước có uy tín cao đã đến ĐHQGHN tham gia dẫn dắt một số lĩnh vực nghiên cứu/chương trình đào tạo mới, như: y học, công nghệ nông nghiệp, hàng không vũ trụ... Trưởng ban Tổ chức Cán bộ của ĐHQGHN khẳng định, trong thời gian tới, ĐHQGHN tiếp tục hướng đến các mục tiêu: thu hút, tuyển dụng được CBKH trình độ cao, đầu ngành; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao; quản lý và phát triển toàn diện các nguồn lực KH&CN.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe và thảo luận về các báo cáo: “Thực trạng đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN”; “Sự cần thiết của việc thu hút và phát triển cán bộ khoa học trình độ cao, đầu đàn, đầu ngành trong giai đoạn hiện nay: Cơ hội và thách thức”; “ Xu hướng thu hút các nhà khoa học của Việt Nam dưới góc nhìn quản lý nhà nước: Kinh nghiệm của một số tổ chức KH&CN trong nước và quốc tế”; “Cơ hôi và thách thức thu hút nhà khoa học trẻ trước bối cảnh toàn cầu hóa”; “Một số chính sách hỗ trợ, thu hút học giả quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam”; “Chính sách phát triển nhà khoa học trình độ cao ở các trường đại học ở Nhật: kinh nghiệm và giải pháp”; “Tiêu chí, tiêu chuẩn nhà khoa học trình độ cao, đầu ngành”…
VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website