Công bố quốc tế danh mục ISI, SCI, SCIE của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Thứ năm, 11/04/2019 - 10:21 KH&CN Trung ương
In

Công bố quốc tế danh mục ISI, SCI, SCIE của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018
Theo Thông tin từ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, số công trình công bố quốc tế nằm trong danh mục các tạp chí ISI, SCI, SCIE của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018 tăng 26% so với năm 2017.

Có cơ sở giáo dục đại học tăng tới 288% (Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh 62 bài báo so với 16 bài báo), có đơn vị tăng 0% (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 17 bài báo). Theo số lượng bài báo đăng tải trong danh mục các tạp chí ISI, SCI, SCIE năm 2018, hiện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ nhất với 312 bài báo (tăng 3% so với năm 2017), tiếp đó là Đại học Huế có 201 bài báo (tăng 23%), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 135 bài báo (tăng 7%), Đại học Thái Nguyên tuy xếp thứ 4 của danh sách với 107 bài báo nhưng so với năm 2017 lại giảm 5% và xếp thứ 5 là Đại học Đà Nẵng với 123 bài báo (tăng 35%).
Với tổng số 29 cơ sở giáo dục đại học (bao gồm cả Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2018 tổng cộng có 1.733 bài báo thuộc danh mục ISI, SCI, SCIE.
Tin: CTH

 

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: