Phát triển hệ vật liệu nano trong kiểm soát môi trường

Email In PDF

vatlieu

Ngày 4/3/2019 tại Hưng Yên, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp bộ đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu chế tạo và phát triển ứng dụng hệ vật liệu nano cấu trúc lõi - vỏ polyme dẫn/oxit kim loại bán dẫn bằng phương pháp điện hóa trong kiểm soát môi trường" mã số B2017-SKH-03 do PGS.TS Chu Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản làm chủ nhiệm.

Sau 2 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy trình chế tạo vật liệu nano cấu trúc lõi - vỏ polyme dẫn (PANi, Ppy)/Pd, MWCNTs, MnO2 trực tiếp lên vi điện cực với số lượng lớn, giá thành thấp, đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong quan trắc môi trường. Trên cơ sở vật liệu nano đã tổng hợp được, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng vật liệu nano cấu trúc lõi - vỏ polyme dẫn (PANi, Ppy)/Pd, MWCNTs, MnO2 cho cảm biến khí NH3 hoạt động ở nhiệt độ phòng và cảm biến sinh học phát hiện nhanh vi rút viên não Nhật Bản, vi khuẩn E.coli với giới hạn phát hiện thấp, thời gian phát hiện nhanh. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã công bố 5 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (2 bài ISI, 1 bài trong nước, 1 bài hội nghị quốc tế về cảm biến ACCS2017, 1 bài hội nghị trong nước về khoa học vật liệu SPMS2017); đào tạo được 2 học viên cao học và hỗ trợ 1 nghiên cứu sinh. Đặc biệt, các kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để phát triển những ứng dụng vào trong các thiết bị quan trắc môi trường khí và môi trường sống; mở ra hướng ứng dụng vật liệu nano mang tính chất liên ngành vật lý - hóa học - sinh học - vi điện tử.
Với những kết quả đã đạt được, đề tài được Hội đồng do PGS.TS. Trương Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên làm chủ tịch Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu và đánh giá đạt loại Xuất sắc.
Tin và ảnh: CVT

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website