Phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm

Email In PDF

phattrien

Ngày 26/2/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết cương lĩnh - Hội đồng Lý luận Trung ương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học với các tập đoàn kinh tế về chủ đề “Quan điểm, chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm”. Tham dự Hội thảo có các thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà khoa học và chuyên gia kinh tế cùng đại diện lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty trong nước.

Năm 2018, 10 tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu có doanh thu gần 1 tỷ USD mỗi năm, lợi nhuận trước thuế thấp nhất khoảng 7 triệu USD - là một con số khá ấn tượng và là thành tựu đáng tự hào. Bên cạnh những kết quả đạt được, các tập đoàn kinh tế nhà nước còn một số tồn tại về cơ chế hoạt động, chưa tạo nhiều sự khác biệt. Nhiều đại biểu tại buổi tọa đàm đã cho rằng, bối cảnh xã hội hiện nay đặt ra cho các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế nhà nước phải tập trung tái cơ cấu mạnh mẽ, đầu tư cho R&D... Về phía chính sách vĩ mô, một mặt, Nhà nước cần quan tâm đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc tập đoàn, tổng công ty nhằm khai thác hết tiềm năng thế mạnh; mặt khác đẩy mạnh việc hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân cũng như hoàn thiện đồng bộ, chặt chẽ các văn bản pháp luật có liên quan để giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng như tư nhân cạnh tranh bình đẳng và hội nhập thành công.

Tin và ảnh: CTH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website