Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục và đào tạo

Email In PDF

hesinhthai

Đó là tên tọa đàm với chủ đề thúc đẩy và hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 19/2/2019 tại Hà Nội. Tham dự tọa đàm có Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ công tác triển khai Đề án 1665/QĐ-TTg của Chính phủ về hỗ trợ khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong ngành giáo dục - đào tạo, đại diện một số trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp thuộc các trường đại học lớn…
Tại buổi tọa đàm, các tham luận đã đề cập tới vai trò trung tâm trong hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của các trường đại học, đặc biệt, muốn có doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng trí tuệ và công nghệ thì phải có nguồn nhân lực được cung cấp kiến thức và kỹ năng và vì thế, các nhà quản lý của các trường đại học, học viện cần phải thay đổi nhận thức.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm cũng cho rằng, muốn đạt được mục tiêu của Đề án 1665/QĐ-TTg của Chính phủ về việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 thì công tác truyền thông phải giữ vai trò quan trọng. Nhiệm vụ trong năm 2019 của truyền thông học sinh, sinh viên khởi nghiệp là hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo tích cực tuyên truyền, phổ biến đến học sinh, sinh viên khai thác, cập nhật các thông tin về khởi nghiệp tại website http://www.congkhoinghiep.vn và liên kết với các cơ sở đào tạo cùng phối hợp cung cấp tài liệu và các khóa đào tạo online. Đồng thời, theo kế hoạch, 2 hoạt động lớn có liên quan trong năm 2019 được tổ chức gồm: Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 2 (SWIS 2019) bắt đầu từ tháng 3/2019 (vòng chung kết dự kiến vào tháng 9/2019) và Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 2 (SV.STARTUP-2019) với quy mô khoảng 5.000 học sinh, sinh viên tham dự.
Tin: CTH

Ảnh: CTV

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech