Thưởng 25 triệu đồng cho giải pháp đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh

Email In PDF

HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Hà Tĩnh. Theo đó mức giải thưởng cao nhất được trao cho công trình, giải pháp đạt giải nhất Hội thi cấp tỉnh là 25 triệu đồng.

Mức chi giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, giải pháp, đề tài đoạt giải được nghị quyết quy định rõ, cụ thể mức chi giải thưởng đối với Hội thi gồm: giải Nhất 25 triệu đồng/giải; giải Nhì 20 triệu đồng/giải; giải Ba 15 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích 5 triệu đồng/ giải. Đối với Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng gồm: giải Đặc biệt 10 triệu đồng/giải; giải Nhất 8 triệu đồng/giải; giải Nhì 5 triệu đồng/giải; giải Ba 4 triệu đồng/giải và giải Khuyến khích 2 triệu đồng/giải.
Nghị quyết cũng quy định rõ các mức chi cho xét chọn và chấm giải thưởng, chi thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký, các nội dung chi phục vụ triển khai, tổ chức. Nghị quyết lần này ban hành căn cứ trên cơ sở quy định của Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về mức chi hội thi, cuộc thi được các sở, ngành, địa phương của Hà Tĩnh tham mưu, đề xuất.
Thái Sơn

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website