Phát triển nhóm nghiên cứu trong các trường đại học

Email In PDF

Ngày 5/1/2019, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển nhóm nghiên cứu trong các trường đại học: cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, thực trạng phát triển các nhóm nghiên cứu ở các trường đại học Việt Nam hiện nay”. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh đến từ các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Pic2

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất cho rằng, nhóm nghiên cứu là một nhóm gồm ít nhất từ 3 người trở lên, có sự hợp tác nghiên cứu theo những hướng nghiên cứu chung; có trưởng nhóm tâm huyết, tài năng và uy tín lãnh đạo, dẫn dắt; có công bố chung, cùng chia sẻ lợi ích… Theo báo cáo đề dẫn của ban tổ chức, tính đến năm học 2016-2017, cả nước đang có 491 nhóm giảng dạy - nghiên cứu trong các trường đại học (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 127 nhóm, Đại học Tây Nguyên có 42 nhóm, Đại học Đà Nẵng có 36 nhóm, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 24 nhóm, Đại học Quốc gia Hà Nội có 29 nhóm nghiên cứu mạnh…). Kết quả khảo sát 216 giảng viên đến từ 40 trường đại học/viện nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Đình Đức cho thấy phần lớn trình độ học vị là tiến sỹ (chiếm 42,1%), 58,8% (127/216) đã và đang tham gia nhóm nghiên cứu, 59,2% ở độ tuổi trung bình 35-45.

Pic1

GS.TS Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học trong thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: số lượng công bố quốc tế còn khiêm tốn, thiếu cán bộ khoa học đầu ngành dẫn dắt nhóm nghiên cứu, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, chưa có những cơ chế, chính sách mạnh để hỗ trợ… Để khắc phục những tồn tại này, các đại biểu tham dự hội thảo đã đề nghị một số giải pháp như: Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm cho chính sách hỗ trợ cho việc xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học; nên thực hiện cơ chế khoán theo sản phẩm đầu ra cho các nhóm nghiên cứu… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nhóm nghiên cứu của bản thân, trong đó tập trung một số nhân tố mang tính then chốt: người trưởng nhóm phải có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm; đào tạo tầm nhìn, xây dựng mối liên kết bền vững, nuôi dưỡng hoài bão; đào tạo nghiên cứu sinh có vai trò then chốt; phải có hướng nghiên cứu mới, hiện đại; có sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị; đào tạo phải gắn với thực tiễn; thu hút và tận dụng được mối quan hệ hợp tác, ủng hộ của các đối tượng trong nước và quốc tế…
VVH


 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website