Tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam

Email In PDF

Su dung tieng anh KHXHNV

Ngày 14/12/2018 tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Nam Úc tổ chức hội thảo “Sử dụng tiếng Anh như một phương tiện trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam: những vấn đề chính sách và phương pháp”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án quốc tế về “Gắn kết các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Úc nhằm giải quyết những vấn đề và thách thức của quá trình quốc tế hóa”.

Tại Hội thảo, để làm rõ các định hướng chính sách, các đại biểu đã tập trung thảo luận 2 vấn đề: thực tiễn triển khai các chính sách về việc sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu ở cấp quốc gia và trường; khung chương trình đào tạo sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu và chiến lược dạy học trong thực tế… Việc sử dụng tiếng Anh như một phương tiện trong giảng dạy và nghiên cứu là một trong những định hướng đang được nhiều quốc gia quan tâm trong việc quốc tế hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ở bậc đại học. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng giống với nhiều quốc gia đang phát triển rất quan tâm tới việc quốc tế hóa giáo dục đại học, là tìm ra những phương thức hiệu quả để đẩy mạnh khả năng quốc tế hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu mới; các nhà quản lý đưa ra các giải pháp đồng bộ thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau. Hội thảo còn là dịp để các nhà khoa học, các trường đại học trao đổi để đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo, đặc biệt là giữa các trường đại học của Việt Nam và Úc.

Tin và ảnh: CTH

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website