Khả năng áp dụng và tác động của thuế tài sản ở Việt Nam

Email In PDF

VEPR Tac dong thue tai san

Trong bối cảnh thâm hụt ngây sách triền miên, Bộ Tài chính đã đề xuất Dự thảo Luật Thuế tài sản nhằm hỗ trợ nguồn thu cho ngân sách, đồng thời tăng cường công cụ quản lý Nhà nước. Xuất phát từ bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam đã thực hiện đề tài “Khả năng áp dụng và tác động của Thuế Tài sản ở Việt Nam”. Ngày 12/12/2018, VEPR đã tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu của đề tài này.

Đề tài được thực hiện trên cơ sở rà soát các nội dung của Luật Thuế tài sản ở Việt Nam cùng việc xem xét các vấn đề lý thuyết, triết lý, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn trong điều kiện ở Việt Nam, từ đó đưa ra các gợi ý chính sách cho việc xây dựng Luật Thuế tài sản. Ông Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng VEPR cho biết, thuế tài sản nếu được ban hành như dự thảo hiện nay sẽ làm giảm thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng tới đói nghèo và chủ yếu làm giảm thu nhập của người giàu. Do đó, chỉ số bất bình đẳng được cải thiện, nhưng chủ yếu do người giàu bị nghèo đi, chứ không phải do người nghèo được cải thiện cuộc sống. Vì vậy, thuế tài sản không phải là một sắc thuế bền vững nếu chi tiêu công không thúc đẩy phúc lợi và năng suất toàn xã hội.
Kết quả nghiên cứu của VEPR là một tham chiếu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhằm nâng cao tính công bằng và minh bạch trong thu và chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam.
VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website