Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học

Email In PDF

ct68

Ngày 6/12/2018, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong viện nghiên cứu, trường đại học”. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia giới thiệu về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; hệ thống hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, mạng lưới IP-HUB; thực trạng và định hướng hoạt động sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; nhận diện và quản trị tài sản trí tuệ; tổng quan về hệ thống đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ… Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận và đề xuất phương án nhằm tăng cường hoạt động sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Thông qua Hội thảo, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thêm các thông tin về thực trạng, nhu cầu của các viện nghiên cứu, trường đại học để hoạch định, định hướng các hoạt động của Cục nói chung và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ nói riêng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ.

CT

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech