Tôn giáo và khoa học phương Tây từ cách tiếp cận Đông Á

Email In PDF

USSH Hoi thao ton giao

Ngày 5/12/2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Viện Khoa học về Tôn giáo (MWI) của CHLB Đức đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Tôn giáo và khoa học phương Tây từ cách tiếp cận Đông Á”. Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, Áo, Slovakia, Ấn Độ.

Khoa học phương Tây du nhập vào Việt Nam và các nước khu vực Đông Á từ thế kỷ XVI-XVII. Trong thời gian đó, Kitô giáo cũng được truyền bá vào khu vực này, và có chiều hướng gia tăng vào thời kỳ thuộc địa. Nền khoa học phương Tây đã đem lại những thay đổi đáng kể trong nhiều lĩnh vực văn hóa và đời sống xã hội của khu vực này. Văn hóa Đông Á truyền thống là khu vực có sự kết hợp giữa các di sản của văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và văn hóa bản địa. Từ thời trung cổ, Islam được truyền bá vào khu vực này. Thời cận đại thì Kitô giáo lại được du nhập vào nhiều quốc gia làm cho văn hóa khu vực này ngày càng trở nên đa dạng. Chính vì vậy, quan hệ giữa khoa học và tôn giáo cần phải được nhìn nhận trên nhiều khía cạnh như nhận thức luận, văn hóa - xã hội, đạo đức…
Hội thảo chia làm 4 tiểu ban với 30 báo cáo, tập trung nghiên cứu và thảo luận những vấn đề: Tôn giáo, ma thuật và khoa học - những vấn đề lý luận cơ bản; khoa học phương Tây và các tôn giáo độc thần trong các nền văn hóa khác nhau của khu vực; đặc điểm của quan hệ giữa khoa học và tôn giáo trong các nền văn hóa truyền thống Đông Á; khoa học phương Tây và tôn giáo đa thần ở Đông Á thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa: các vấn đề và triển vọng...
VVH

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech