KH&CN đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển nông nghiệp, nông thôn

Email In PDF

1

Nhằm đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26-NQ/TW), ngày 26/11/2018 tại Hà Nội, Bộ KH&CN phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Công thương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng KH&CN trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.

11

Một số sản phẩm được trưng bày tại Hội thảo

KH&CN được xem là giải pháp tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong thời gian qua. Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà khoa học, sự vào cuộc của các doanh nghiệp, KH&CN đã đóng góp có hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá nông sản và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như các giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật... đã góp phần giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, KH&CN đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã giúp tăng hiệu quả kinh tế 10-30%. Đã có trên 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện tích mía… được sử dụng giống mới, đưa tỷ trọng áp dụng giống tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng… Đến hết năm 2017, 800 tiêu chuẩn, 210 quy chuẩn kỹ thuật đã được công nhận, ban hành và áp dụng hiệu quả.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, bàn luận về những nội dung liên quan đến tình hình nghiên cứu KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững; giải pháp thúc đẩy ứng dụng KH&CN để phát triển toàn diện ngành nông nghiệp; gắn kết đào tạo nguồn nhân lực với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp; ứng dụng IoT trong nông nghiệp… Đồng thời, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ cập nhật thông tin về những công nghệ hiện đại, những kết quả nghiên cứu mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp hiện nay như công nghệ cảm biến trong theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, giải pháp công nghệ trong sơ chế, chế biến và bảo quản nông sản, ứng dụng IoT và công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp… Hội thảo là dịp gặp gỡ, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước với lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để tìm ra giải pháp tiếp tục thúc đẩy ứng dụng KH&CN phát triển toàn diện ngành nông nghiệp.

CM

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website