Sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa hán nôm tỉnh Đồng Tháp

Email In PDF

suutam

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Sưu tâm, nghiên cứu di sản văn hóa hán nôm tỉnh Đồng Tháp” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và PGS.TS Lê Giang làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu: điều tra, khảo sát, thống kê và phân loại các di sản văn hoá hán nôm trong tỉnh Đồng Tháp; phiên dịch các tài liệu hán nôm có liên quan đến lịch sử văn hoá Đồng Tháp; nghiên cứu lịch sử văn hoá thông qua tư liệu hán nôm; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hoá hán nôm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Sau 2 năm thực hiện (2016-2018), nhóm nghiên cứu đã tiến hành đi điền dã sưu tầm tư liệu hán nôm tại 12 huyện/thị/thành phố trên địa bàn tỉnh và đã sao chụp tư liệu tại 308 cơ sở (đình, chùa, lăng miếu, nhà dân) với các loại hình tư liệu: 424 bàn thờ/bài vị; 24 bảng chữ; 37 văn bia, bia mộ; 1.392 biển ngạch, hoành phi; 1.908 câu đối; 100 sắc phong, 66 sách; 70 tranh chữ; 16 bài văn tế; 26 mộ tháp; 127 mộc bản; 27 kệ, thơ (tổng cộng 4.121 đơn vị tư liệu hán nôm). Các tư liệu này được nhóm nghiên cứu lưu trữ và xử lý ảnh. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành sao chụp tư liệu hán nôm các bộ lịch sử hiện được lưu trữ tại thư viện hán nôm ở Hà Nội và các thư viện khác tại thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên Hội đồng do TS Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN Đồng Tháp đánh giá đề tài đã tập hợp được những chuyên gia mạnh, sản phẩm thể hiện khối lượng công việc khá đầy đủ, số liệu đảm bảo tính đại diện, tin cậy. Kết quả, các thành viên Hội đồng thống nhất nghiệm thu với kết quả đạt. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung bảng chữ viết tắt, thống nhất ký hiệu viết tắt, bổ sung niên đại của tư liệu, của di tích.
Tin và ảnh: ThS Bùi Thị Liên

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech