Đối thoại chính sách tăng năng suất lao động cho Việt Nam

Email In PDF

VEPR Doi thoai chinh sach tang NSLD

Nhiều đánh giá của các chuyên gia kinh tế gần đây cho thấy, tăng trưởng năng suất lao động (NSLĐ) Việt Nam vẫn ở dưới mức cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Chỉ bằng cách nâng cao năng suất, Việt Nam mới có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình, cơ cấu lại các ngành công nghiệp và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chính vì vậy, NSLĐ trở thành mối quan tâm đặc biệt của Chính phủ trong nhưng năm gần đây và năm 2019 đang được đề xuất là năm NSLĐ của Việt Nam. Vì tính thời sự của vấn đề này, ngày 26/9/2018, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Konrad - Adenauer Stiftung (KAS) của Đức tổ chức buổi Đối thoại chính sách tăng NSLĐ cho Việt Nam.
NSLĐ bình quân của Việt Nam tăng từ 38,64 triệu đồng/lao động năm 2006 lên mức 60,73 triệu đồng/lao động năm 2017 cùng với sự biến thiên đáng kể của tốc độ tăng trưởng qua các năm. Trong giai đoạn 2006-2012, tốc độ tăng trưởng NSLĐ của Việt Nam giảm từ 4,05% (2006) xuống còn 3,06% (2012), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 3,29%/năm. Giai đoạn 2012-2017, NSLĐ bình quân của toàn nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ bình quân 5,3%/năm và tăng trưởng cao nhất vào năm 2015 với tốc độ 6,49%. Nhìn chung, giá trị NSLĐ tổng hợp có xu hướng tăng với tốc độ khá nhanh qua các năm. Về đặc điểm và xu hướng của NSLĐ Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng VEPR cho biết: “Tăng trưởng NSLĐ của Việt Nam đã và đang chuyển dần từ phụ thuộc vào cường độ vốn sang năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Tuy nhiên, TFP có tốc độ tăng trưởng chưa cao và đang có dấu hiệu chậm lại, đòi hỏi sự cải thiện mạnh mẽ về công nghệ, thể chế và môi trường kinh doanh tại Việt Nam để có thể thúc đẩy tăng trưởng bền vững NSLĐ trong thời gian tới”.
Tại buổi đối thoại chính sách, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi một số tham luận: “Đặc điểm của NSLĐ Việt Nam” của PGS.TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng VEPR; “Vai trò của khu vực FDI đối với tăng trưởng NSLĐ ở Việt Nam” của TS Lê Văn Hùng - Viện Kinh tế Việt Nam; “Quản trị tinh gọn made in Việt Nam hướng tới tăng năng suất và phát triển bền vững”.
VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website