Hội nghị khoa học và công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Email In PDF

HOI NGHI VAAS

Trong hai ngày 6 và 7/9/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật giai đoạn 2013-2018.

Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học mới, có triển vọng tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả và có tính khả thi trong ứng dụng để tiếp tục phát triển sản phẩm phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hàng trăm tham luận tại Hội nghị được chia theo các chuyên ngành: di truyền và chọn giống cây trồng; kỹ thuật canh tác; đất, dinh dưỡng, bảo vệ thực vật. Trên cơ sở các báo cáo tham luận tại Hội nghị, Ban tổ chức đã lựa chọn được 18 báo cáo tốt nhất để tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sắp tới. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và truyền thông giữa Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam với 4 đơn vị là Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương (Vinaseed), Tổng công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An, Công ty Cổ phần Nafoods group, Kênh Truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16.

CM

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website