Khoa học và công nghệ góp phần quan trọng vào tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

Email In PDF

Hoi thao lam nghiep

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong giai đoạn 2013-2018, từ đó xây dựng định hướng và giải pháp cho giai đoạn 2019-2025, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp ở nước ta, ngày 5/9/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội thảo “Khoa học và công nghệ chuyên ngành lâm nghiệp”.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu giống cây rừng đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, với 110 giống cây lâm nghiệp (keo, bạch đàn, mắc ca, sa nhân tím, tràm…) được công nhận là giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật. Nghiên cứu nhân giống bằng giâm hom và nuôi cấy mô cũng đã có những bước tiến mới, một số đơn vị trong ngành nông nghiệp như Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học lâm nghiệp đã và đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học trong chọn giống bằng các chỉ thị phân tử, kiểm định giống, rút ngắn thời gian chọn giống cho keo và bạch đàn; tạo được một số dòng tam bội keo có sinh trưởng vượt trội so với giống nhị bội, tỷ trọng gỗ cao, sợi gỗ dài hơn và bước đầu đã trồng thử nghiệm tại hiện trường. Đến nay, hầu như các giống keo và bạch đàn đã được sản xuất đại trà, qua đó đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng (có nơi năng suất đạt trên 40 m3/ha/năm). Về kỹ thuật trồng rừng, các nghiên cứu đã xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật gây trồng rừng cho hơn 30 loài cây bản địa lấy gỗ phục công tác trồng rừng gỗ lớn. Trong công tác điều tra, quy hoạch, quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học đã xác định được hiện trạng diện tích rừng, đánh giá chất lượng và kiểm kê các loại rừng theo chủ rừng... Những kết quả đạt được của khoa học và công nghệ lâm nghiệp có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Các kết quả nghiên cứu đã từng bước nâng cao được giá trị gia tăng của rừng trồng thông qua việc nâng cao năng suất, chất lượng rừng, chế biến gỗ và các sản phẩm đồ gỗ... Để tái cơ cấu ngành lâm nghiệp có hiệu quả trong thời gian tới, cần tập trung ưu tiên và có chiến lược phát triển trong các lĩnh vực: giống và công nghệ sinh học; lâm sinh và kinh tế lâm nghiệp; công nghiệp rừng..., từ đó thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chuyên môn và các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn cho các doanh nghiệp, địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước...

CT&CTV

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website