Tăng cường phối hợp trong xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

Email In PDF

Ngày 8/8/2018, tại Hà Nội, dại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Công Thương đã ký kết Quy chế phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Tham dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) chi nhánh Hà Nội Fabrice RICHY cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị của 3 Bộ.

Anh 5

Đại diễn lãnh đạo 3 Bộ ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa Bộ KH&CN, NN&PTNT và Công Thương trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL của Việt Nam; góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ CDĐL, nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang CDĐL; nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng CDĐL của các tổ chức, cá nhân, hiệu quả trong hoạt động liên kết vùng để phát triển các sản phẩm chủ lực của liên tỉnh, liên vùng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước liên quan đến CDĐL. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, 3 Bộ sẽ phối hợp xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến CDĐL; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ khác có liên quan đến CDĐL; phối hợp phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với CDĐL trên thị trường; phối hợp hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ và quản lý CDĐL; thành lập hội đồng tư vấn CDĐL nhằm tư vấn cho Bộ trưởng 3 Bộ và các cơ quan liên quan về xây dựng và quản lý CDĐL ở Việt Nam.

DSC 0213

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại Lễ ký

Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Phạm Công Tác cho biết, hệ thống văn bản luật pháp của Việt Nam về đăng ký bảo hộ CDĐL của nước ta đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên quá trình thực thi pháp luật về CDĐL đã bộc lộ một số khó khăn, hạn chế như chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ có liên quan trong xây dựng, quản lý và phát triển CDĐL... Để tháo gỡ những khó khăn hiện nay, đồng thời thúc đẩy CDĐL phát triển cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ KH&CN, NN&PTNT và Công Thương trong xây dựng và quản lý CDĐL. Cụ thể, sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, các cơ quan đầu mối của 3 Bộ cần triển khai việc xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt quy chế hội đồng tư vấn về CDĐL nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định đơn đăng ký CDĐL, hoạt động xây dựng chính sách, thể chế về CDĐL; trao đổi, xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung nhằm thúc đẩy thị trường, đưa CDĐL trở thành một dấu hiệu để người tiêu dùng lựa chọn; thúc đẩy các hoạt động xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với CDĐL...

CT

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website