Thu hút và chuyển giao công nghệ trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Email In PDF

Đó là tên Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức ngày 25/6/2017 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã chủ trì Hội thảo.

alt

 

Tính đến nay, Việt Nam đã thu hút được 25.949 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 326,3 tỷ USD, trong đó, 84% số dự án là đầu tư theo hình thức 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vốn thực hiện luỹ kế ước đạt 180,7 tỷ USD bằng 56% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. 6 tháng đầu năm 2018, chúng ta đã thu hút được 1.362 dự án cấp mới, 507 dự án điều chỉnh vốn và 2.749 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đăng ký là hơn 20 tỷ USD. 58% FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo ra 50% giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ chốt của nền kinh tế như dầu khí, điện tử, viễn thông… Ngoài ra, đầu tư nước ngoài tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thay đổi cơ cấu lao động. Tính đến nay, riêng khu vực doanh nghiệp FDI tạo việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động trực tiếp và 5-6 triệu lao động gián tiếp. Đầu tư nước ngoài còn góp phần nâng cao trình độ công nghệ, tạo sức ép cạnh tranh. Cùng với bổ sung vốn cho nền kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp phần chuyển giao kỹ năng quản lý cho người Việt; tạo sức ép cạnh tranh, đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp trong nước. Thông qua các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trình độ công nghệ sản xuất trong nước được nâng cao so với thời kỳ trước. 

Tuy nhiên, do các dự án có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung vào lắp ráp, gia công, tỷ lệ nội địa hoá thấp nên giá trị tạo ra tại Việt Nam không cao. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt để cùng tham gia chuỗi giá trị, chưa thúc đẩy được ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam phát triển, hoạt động chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý chưa đạt như kỳ vọng. Đóng góp ngân sách nhà nước của dự án có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, một số doanh nghiệp có hiện tượng chuyển giá, trốn thuế và vi phạm các quy định về xử lý môi trường…

Các đại biểu tại hội thảo cho rằng, cần đánh giá sâu sắc, từ đó đưa ra một chương trình hành động cụ thể về các dự án có vốn đầu tư nước ngoài để có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho nền kinh tế trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cần tăng cường học hỏi cách làm của một số tập đoàn lớn, thành công trong chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển thông qua FDI.

Tin và ảnh: TH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech