Hợp tác Mê Công - Lan thương: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Email In PDF

Nhằm tìm hiểu những xu thế hợp tác mới giữa các nước tiểu vùng sông Mê Công và quan hệ hợp tác ASEAN - Trung Quốc trong bối cảnh mới, ngày 18/5/2018, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ Friedrich Naunann Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Hợp tác Mê Công - Lan Thương: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

VEPR Hop tac Me Cong

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Năm 2012, Thái Lan lần đầu tiên đề xuất ý tưởng về hợp tác Mê Công - Lan Thương với sự tham gia của 6 nước ven sông. Tháng 11/2015, Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ nhất đã được tổ chức lần đầu tiên tại Cảnh Hồng, Vân Nam, Trung Quốc. Cơ chế Hợp tác Mê Công - Lan Thương được thành lập bao gồm 6 quốc gia ven sông, tính từ thượng nguồn là: Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Sau gần 3 năm thành lập, cơ chế hợp tác Mê Công - Lan Thương đã đạt được những bước tiến quan trọng, hoàn thiện giai đoạn định hình hợp tác và bước vào giai đoạn triển khai cụ thể.
Hợp tác Mê Công - Lan Thương tập trung vào 3 trụ cột chính: Chính trị - an ninh, Kinh tế, Văn hoá - xã hội, tuân thủ theo tinh thần “mở” và “bao trùm”, là một cơ chế hợp tác cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi khu vực đang cần một cơ chế giám sát và sát sườn hơn; khắc phục các hạn chế của cơ chế trước; có mục tiêu rõ ràng hơn và một quyết tâm chính trị cao. Tuy nhiên, vẫn còn có sự thiếu hiểu biết giữa các chủ thể trong khu vực, thiếu nguồn lực thời gian và con người cũng như khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên.
Là nước có vai trò đầu tàu, Trung Quốc đang đưa ra những ưu đãi về kinh tế cho các nước phía Nam. Cho đến nay, gần 60% các khoản vay ưu đãi của Trung Quốc đã được bơm vào 5 nước lưu vực sông Mê Công với các dự án, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Đối với Trung Quốc, sáng kiến này đã trở thành một nền tảng khác để thúc đẩy sáng kiến “Vành đai, con đường”. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thống nhất kiến nghị nên triển khai một số dự án thiết thực, làm sao có thể xây dựng một cơ chế để dùng chung dòng nước Mê Công, giúp hài hòa tiêu chuẩn, thủ tục giữa các nước trong tiểu vùng.
VVH 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website