Diễn đàn Hà Nội sẽ được Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Giáo dục cao học Hàn Quốc tổ chức vào tháng 11/2018

Email In PDF

Diễn đàn Hà Nội sẽ quy tụ sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, các chính trị gia, các tổ chức quốc tế nhằm thảo luận về ứng phó với biến đổi khí hậu và thực thi phát triển bền vững (PTBV).

Diễn đàn là một sáng kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ra đời với mục đích đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc thực thi các nội dung về mục tiêu PTBV thông qua nghiên cứu khoa học, công nghệ và trao đổi học thuật quốc tế. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội thực tiễn của Việt Nam, nhằm tham vấn chính sách cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Lựa chọn chủ đề: “Hướng đến PTBV - ứng phó biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh”, Diễn đàn khuyến khích những nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực, kết hợp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh 5 tiểu ban chuyên sâu, Diễn đàn sẽ có 2 sự kiện đối thoại chính sách về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long; đô thị hóa, xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.
VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website