9 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Email In PDF

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hàng năm, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giải thưởng được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng, KH&CN Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho KH&CN của đất nước hội nhập và phát triển. Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, đến nay Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm, đánh giá tích cực của các nhà quản lý và cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Năm 2018, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia - Cơ quan Thường trực của Giải thưởng đã tiếp nhận 54 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018. Từ kết quả đánh giá của các Hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ đã có 9 hồ sơ được đề cử lên Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, trong đó có 7 đề cử Giải thưởng chính thuộc 7 ngành khác nhau (Toán học; Vật lý; Hóa học; Khoa học trái đất và môi trường; Sinh học nông nghiệp; Khoa học công nghệ và kỹ thuật; Y sinh - Dược học) và 2 đề cử Giải thưởng trẻ thuộc ngành Vật lý và Hóa học.
Theo Ban tổ chức, Hội đồng Giải thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 vào cuối tháng 4/2018. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) tại Hà Nội.

DANH SÁCH 9 ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2018

9 nha

 Tin: CT

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website