Giải pháp mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước thềm CPTPP

Email In PDF

giaiphap

Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao đã trở thành yêu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây chính là chủ đề của Hội thảo Giải pháp mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước thêm CPTPP do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 5/4/2018 tại Hà Nội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận các vấn đề: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - nhu cầu cấp bách của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cơ hội việc làm cho người lao động trước thềm CPTPP; ảnh hưởng của Hiệp định CPTPP đến chiến lược nhân sự trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI; tác động của cam kết lao động trong các hệ FTA thế hệ mới đối với quan hệ lao động trong doanh nghiệp; xu hướng quản lý đào tạo trực tuyến trên nền tảng đám mây - kinh nghiệm thế giới và tại Việt Nam…
Tin và ảnh: Phong Vũ

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website