Xúc tiến triển khai sáng kiến phòng thí nghiệm đổi mới của Liên hợp quốc

Email In PDF

Doi moi phong thi nghiemUN

Đó là chủ đề của của Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Văn phòng Công nghệ thông tin và truyền thông của Liên hợp quốc tổ chức từ ngày 4 đến 5/1/2018.

 

Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ và đẩy mạnh nghiên cứu trong nước trên cơ sở học hỏi, tiếp thu những sáng kiến nghiên cứu của quốc tế, đón đầu những xu hướng mới về KH&CN, hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến về các vấn đề cần đạt được sự đồng thuận của Liên hợp quốc và chính phủ nước sở tại trước khi đưa vào triển khai thực tế mô hình phòng thí nghiệm đổi mới ở tầm quốc gia. Chương trình hội thảo tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Giáo dục, y tế và thành phố thông minh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ và trao đổi một số tham luận: Phát triển thành phố thông minh (giáo dục, môi trường, giao thông, an ninh, du lịch…); Nông nghiệp điện tử; Đổi mới hệ sinh thái hướng đến nền kinh tế tăng trưởng xanh…

VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech