Quảng Ngãi: Đánh giá, loại bỏ các cá thể sinh trưởng, phát triển kém vườn giống cây ăn quả

Thứ tư, 12/06/2019 - 16:43 KH&CN địa phương
In

126 quangngai

​Vừa qua, Sở KH&CN Quảng Ngãi đã tổ chức họp, đánh giá, kiểm tra việc loại thải một số cá thể cây sinh trưởng, phát triển kém ra ngoài nhiệm vụ “Chăm sóc vườn giống cây ăn quả (bưởi da xanh, chôm chôm java, sầu riêng hạt lép) nhằm tuyển chọn và cung cấp nguồn giống cây ăn quả có chất lượng” do Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN chủ trì thực hiện.

 

​Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Giống Quảng Ngãi và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã kiểm tra thực tế quá trình sinh trưởng và phát triển của các cá thể sinh trưởng, phát triển kém theo đề xuất của Trung tâm và đã thống nhất loại thải một số cá thể cây trồng sinh trưởng, phát triển kém ra ngoài nhiệm vụ “Chăm sóc vườn giống cây ăn quả (bưởi da xanh, chôm chôm java, sầu riêng hạt lép) nhằm tuyển chọn và cung cấp nguồn giống cây ăn quả có chất lượng” gồm: bưởi da xanh 172 cây, chôm chôm java 222 cây, sầu riêng hạt lép 47 cây.

Các cá thể cây trồng còn lại Trung tâm tiếp tục chăm sóc đúng theo yêu cầu kỹ thuật gồm bưởi da xanh 458 cây, chôm chôm java 366 cây, sầu riêng hạt lép 222 cây.

(Sở KH&CN Quảng Ngãi)

 

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: