Sóc Trăng: Sản xuất thử nghiệm tinh dầu sả chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng, huyện Cù Lao Dung

Email In PDF

116 soctrang

Mới đây, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm tinh dầu sả chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng” do Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là ThS Lê Minh Hoàng. Kết quả thực hiện dự án được đánh giá đạt.

 

Kinh tế của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, bên cạnh các cây trồng được sản xuất tại địa phương như: mía, cây ăn trái, rau màu,..., sả chanh bước đầu được người dân lựa chọn đưa vào sản xuất. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung, hiện nay diện tích sản xuất sả chanh trên địa bàn huyện khoảng 10,7 ha, trong đó diện tích sản xuất sả chanh ở Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng khoảng 4 ha.

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh, tháng 5/2018, Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm tinh dầu sả chanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú Hưng, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng” nhằm xây dựng mô hình sản xuất tinh dầu sả chanh bằng phương pháp chưng cất trực tiếp bằng hơi nước, chất lượng tinh dầu sả chanh đạt Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11425:2016 (ISO 3217:1974); đạt hiệu quả kinh tế.

Qua gần một năm triển khai, nhóm thực hiện dự án đã xây dựng được quy trình sản xuất tinh dầu sả chanh; sản xuất được 4,621 lít tinh dầu sả chanh, thành phần gồm: Myrcence (chiếm từ 3,1 - 8,2%), Alphapinene (chiếm từ 0,8 - 1,5%), Trans-b-ocimene (chiếm từ 0,3 - 0,7%), Isonerol (chiếm từ 0,7 - 1%), Isogeranial (chiếm từ 0,4 - 1,6), Z-citral (chiếm từ 34,2 - 35,4%), E-citral (chiếm từ 50,8 - 56%), Citronellal (chiếm 0,2%), chất khác (chiếm từ 2 - 2,9 %) đối với tinh dầu được sản xuất từ thân và lá sả chanh; chất lượng sản phẩm đáp ứng theo TCVN 11425:2016; ngành chức năng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Hợp tác xã An Phú Hưng; công bố Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm tinh dầu sả chanh.

Kết quả thực hiện dự án đã ứng dụng có hiệu quả công nghệ, thiết bị để sản xuất tinh dầu sả chanh, đảm bảo chất lượng, phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến; giúp đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, tăng thu nhập cho người sản xuất sả chanh; là cơ sở để triển khai rộng mô hình sản xuất tinh dầu sả chanh cho các địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.

(Sở KH&CN Sóc Trăng)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website