Quảng Bình: Kiểm tra tiến độ thực hiện hai nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN

Email In PDF

116 qbinh

Vừa qua, Sở KH&CN Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện hai nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: Trồng thử nghiệm dừa xiêm lấy nước tại vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình và Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng đất cát ven biển đã qua cải tạo, do Công ty cổ phần Thanh Hương chủ trì thực hiện.

 

Qua kiểm tra tại các địa điểm triển khai hai nhiệm vụ cho thấy: Đối với nhiệm vụ “Trồng thử nghiệm dừa xiêm lấy nước tại vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình”, được triển khai từ tháng 8/2018 đến nay, với diện tích trồng 2ha, qua chăm sóc, bón thúc và phòng trừ  sâu bệnh cây dừa xiêm đang sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 98%.

Đối với nhiệm vụ “Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng đất cát ven biển đã qua cải tạo”, cơ quan chủ trì đã trồng được 400 cây trên diện tích 1ha. Cơ quan chủ trì đã tiến hành chăm sóc, làm cỏ, tưới nước, bón thúc lần 3; sau khi đốn cây, hiện cây táo đang đâm chồi mới, trung bình cây cao trên 1,5m, đường kính thân 30cm.

Làm việc với cơ quan chủ trì và chủ nhiệm hai nhiệm vụ, Sở đề nghị cần tiếp tục triển khai các nội dung trong  đề cương được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết đúng tiến độ đề ra với chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

(Sở KH&CN Quảng Bình)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website