Sơn La: Nghiên cứu biên soạn Từ điển lịch sử - văn hóa

Email In PDF

155 sonla

Vừa qua, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Hội đồng) đã tiến hành họp xét hồ sơ thuyết minh đề tài “Nghiên cứu biên soạn Từ điển lịch sử - văn hóa Sơn La”. Ông Lò Minh Hiến - Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ tịch Hội đồng.

 

Đề tài có 1 hồ sơ của Trường Đại học sư phạm Hà Nội đăng ký chủ trì thực hiện, PGS.TS Đặng Thị Hảo Tâm đăng ký là chủ nhiệm.

Để xuất bản cuốn Từ điển lịch sử - văn hóa tỉnh Sơn La, đơn vị đăng ký chủ trì đã xác định 5 mục tiêu chính: Xây dựng cơ sở lý luận cho việc biên soạn một công trình từ điển bách khoa chuyên ngành; Xây dựng đề cương; Xây dựng cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô; Xác lập bảng mục từ; Viết các mục từ theo quy mô, theo tính chất… của cuốn Từ điển lịch sử - văn hóa tỉnh Sơn La.

Việc biên soạn Từ điển lịch sử - văn hóa tỉnh Sơn La có ý nghĩa kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục đối với toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo ra địa chỉ tin cậy kết nối, khai thông các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, thể hiện các trầm tích ngôn ngữ - lịch sử - văn hóa qua các địa danh qua đó phác họa bức tranh về văn hóa tộc người Sơn La.

Qua thảo luận, xem xét mục tiêu, phương án triển khai và tính khả thi, Hội đồng đã chấm điểm đánh giá đối với hồ sơ đăng ký tuyển chọn, kết quả trung bình đạt 83,2 điểm. Trường Đại học sư phạm Hà Nội trúng tuyển là tổ chức chủ trì đề tài, PGS.TS Đặng Thị Hảo Tâm trúng tuyển làm chủ nhiệm đề tài.

(Sở KH&CN Sơn La)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website