Sơn La: Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thời kỳ tiền - sơ sử vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc địa bàn tỉnh

Email In PDF

194 sonla

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 2/3/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài (Hội đồng). Vừa qua, tại hội trường Sở KH&CN, Hội đồng đã tiến hành họp, xét hồ sơ thuyết minh đề tài “Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thời kỳ tiền - sơ sử vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc địa bàn tỉnh Sơn La”. Ông Lò Minh Hiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Đề tài do Bảo tàng tỉnh Sơn La đăng ký chủ trì thực hiện, ThS Lưu Thị Hải Anh đăng ký chủ nhiệm. Với mục tiêu nghiên cứu, biên soạn các công trình chuyên khảo, phục chế, bảo quản các di tích và di vật của 4 di chỉ sau khai quật và 12 di tích sau thám sát ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình nằm trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm phác thảo diện mạo giai đoạn tiền sử và sơ sử tỉnh Sơn La. Từ đó cung cấp cơ sở khoa học về tiền sơ sử vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình trên đất Sơn La, là cơ sở cho công tác quản lý hiện vật, trưng bày Bảo tàng phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và giới thiệu các giá trị di sản cổ vật vùng Tây Bắc tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phục vụ nhân dân các dân tộc địa phương.

Qua thảo luận, xem xét, đánh giá, Hội đồng đã chấm điểm đánh giá đối với hồ sơ đăng ký tuyển chọn, kết quả trung bình đạt 83,11 điểm. Hội đồng công bố Bảo tàng tỉnh Sơn La là tổ chức chủ trì, ThS Lưu Thị Hải Anh làm chủ nhiệm.

(Sở KH&CN Sơn La)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech