Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gấn với xóa đói giảm nghèo ở miền Tây Nghệ An

Email In PDF

174 nghean

Mới đây, tại Sở KH&CN Nghệ An, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức ngiệm thu dự án "Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo ở miền Tây Nghệ An". Đây là dự án do ThS Đậu Quang Vinh làm chủ nhiệm, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì. Ông Hoàng Nghĩa Nhạc - Phó Giám đốc Sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng.

 

Dự án được triển khai từ tháng 12/2017 đến 3/2019 nhằm mục tiêu xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo ở Miền Tây Nghệ An nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch của các địa phương, tăng thu nhập cho người dân. Cụ thể dự án xây dựng 2 mô hình du lịch cộng đồng ở Bản Khe Rạn, xã Bồng Khê huyện Con Cuông và Bản Na Sái, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Đồng thời, đã xây dựng quy chế, nội quy du lịch cộng đồng tại các điểm du lịch cộng đồng, quy chế chia sẻ các lợi ích cho các bên tham gia. Hình thành chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và cộng đồng người dân trong thực hiện các hoạt động khai thác tour du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An.

Tại buổi nghiệm thu, Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kết quả triển khai của dự án, đặc biệt chú trọng nói rõ hiệu quả thực hiện nhóm 7 giải pháp và việc triển khai 2 mô hình áp dụng các giải pháp để kiểm chứng giải pháp đưa ra cũng như cách triển khai các tour du lịch cộng đồng và quy chế hoạt động của nó.

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá kết quả của dự án. Đa phần ý kiến đánh giá sản phẩm du lịch cộng đồng khá cao, đem lại giá trị tích cực đối với ngành du lịch tỉnh cũng như đem lại thu nhập cho người dân. Các ý kiến cũng đồng tình với vấn đề đã phát huy được văn hóa ẩm thực, bảo tồn và phát huy được giá trị sản phẩm văn hóa dân tộc Thái. Hiện nay, du khách đến khá đông và đa phần cho ý kiến hài lòng.

Bên cạnh đó còn có 1 số ý kiến đóng góp thêm vào dự án để phát huy hiệu quả như: Cần có biện pháp an ninh, an toàn cho khách đặc biệt là khách đoàn. Đối với các bản làm du lịch chú ý bỏ bớt những chi tiết bê tông, tôn... trong làm nhà. Xem lại cách sắp xếp các tour phù hợp hơn, triển khai nhiều điểm du lịch hơn, khai thác nhiều hơn nữa. Vấn đề nhân lực làm du lịch còn cần được đào tạo nhiều hơn nữa…

Hội đồng KH&CN đồng ý ngiệm thu và đánh giá loại Khá.

(Sở KH&CN Nghệ An)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website