Hà Giang: Nghiên cứu xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ trong tình hình mới

Email In PDF

104 hagiang

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định đề tài “Nghiên cứu xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang trong tình hình mới”. Dự Hội nghị, có đồng chí Phan Đăng Đông - Phó giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên trong Hội đồng thẩm định; cùng dự có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, do Chỉ huy trưởng Nguyễn Công Dần làm chủ nhiệm đề tài, cùng các thành viên trong Ban chủ nhiệm.

 

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang trong tình hình mới”, thực hiện trong vòng 1 năm (tháng 4/2019 đến hết tháng 3/2020), Ban chủ nhiệm đề tài sẽ triển khai thực hiện một số mục tiêu, nội dung cụ thể như: Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang trong tình hình mới; đánh giá thực trạng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang; nghiêng cứu đề xuất nội dung, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã nghiên cứu thuyết minh, thảo luận, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện thuyết minh, cần bám sát vào thực tiễn cho phù hợp trong tình hình mới của tỉnh Hà Giang và nhất trí thực hiện đề tài, trình UBND tỉnh ra Quyết định triển khai thực hiện đề tài trong thời gian tới.

(Sở KH&CN Hà Giang)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website