Bắc Kạn: Hội nghị công bố Nhãn hiệu tập thể “Chè Shan tuyết Bằng Phúc”

Email In PDF

94 bkan

Thực hiện nội dung dự án Ứng dụng KH&CN tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. Vừa qua, Sở KH&CN, Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, UBND xã Bằng Phúc đã tổ chức Hội nghị công bố Nhãn hiệu tập thể “Chè Shan tuyết Bằng Phúc”.

 

Tháng 11/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định đồng ý cho Hội nông dân xã Bằng Phúc sử dụng tên địa danh “Bằng Phúc” và khoanh vùng địa lý phục vụ đăng ký Nhãn hiệu tập thể. Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cơ quan chủ trì dự án đã thiết kế mẫu logo, tổ chức xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn, người dân xã Bằng Phúc để lựa chọn logo nhận diện Nhãn hiệu tập thể. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chè Shan tuyết Bằng Phúc. Ngày 28/12/2018, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 96375/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu với sản phẩm “Chè Shan tuyết Bằng Phúc”. Chủ giấy chứng nhận là Hội Nông dân xã Bằng Phúc. Hiện đã có 45 hộ nông dân trong xã và Hợp tác xã Hồng Hà được tham gia và sử dụng Nhãn hiệu tập thể.

Việc đăng ký thành công Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Chè Shan tuyết Bằng Phúc” sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương; đồng thời là công cụ tiếp thị, quảng bá sản phẩm mang đặc trưng của vùng đến với  thị trường nhanh nhất.

 (Sở KH&CN Bắc Kạn)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website