TP Hồ Chí Minh: Kết nối chuyên gia để xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo

Email In PDF

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi 3 hội thảo dự kiến sẽ tổ chức trong năm 2019 nhằm xây dựng Đề án “Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025”.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Sở KH&CN và Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025”.

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh vào sáng 20/3 với nội dung trao đổi, thảo luận về xu hướng phát triển, khả năng nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sự sẵn sàng của Thành phố và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi 3 hội thảo dự kiến sẽ tổ chức trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đề án “Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025”. Đề án có tính chất tương hỗ quan trọng để thực hiện thành công đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, Đề án Xây dựng khu đô thị sáng tạo.

Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực nghiên cứu mới với mục tiêu tạo ra những chương trình, máy móc, hay robot có khả năng của con người. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đã và đang được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, tiêu biểu như an ninh công cộng, giao thông thông minh, nông nghiệp, sản xuất, tài chính, thương mại điện tử...

Với những ứng dụng đó, trí tuệ nhân tạo đang góp phần thay đổi nhiều khía cạnh của cuộc sống, dần trở thành một yếu tố quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành, quản lý.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận sẽ được trình bày và nhiều vấn đề, đề tài mới được đặt ra để các diễn giả và khách mời cùng nhau thảo luận, trao đổi. Trong đó, từ tầm nhìn chiến lược, các diễn giả sẽ giới thiệu các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã đạt được một số kết quả khả quan với các ứng dụng cụ thể phục vụ công tác quản lý nhà nước, giám sát an ninh, định danh người qua video, hệ thống tư vấn tự động, giao thông thông minh...

Tại TP Hồ Chí Minh, hoạt động nghiên cứu triển khai lĩnh vực trí tuệ nhân tạo không chỉ diễn ra tại các trường đại học, viện nghiên cứu mà hiện nay các tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ cũng rất quan tâm đầu tư nghiên cứu.

(Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website