Vĩnh Phúc: Hội nghị tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2019 (đợt 1)

Thứ hai, 04/03/2019 - 16:42 KH&CN địa phương
In

43 vphuc

Mới đây, Hội đồng KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc đã họp nhằm tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (đợt 1). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh cùng các đồng chí trong Hội đồng KH&CN tỉnh.

 

Trong những năm qua, cơ quan quản lý các nhiệm vụ KH&CN đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện được tốt nhất. Từ việc tuyển chọn đến ký hợp đồng và quản lý các nhiệm vụ với tinh thần nhanh gọn, khẩn trương, đúng và chính xác. Đối với một số đề tài có đề xuất điều chỉnh về nội dung, quy mô, địa điểm, thời gian... thực hiện, cơ quan quản lý đã hướng dẫn, giúp đỡ và nhanh chóng ra quyết định điều chỉnh kịp thời. Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài đã triển khai công tác nghiên cứu và ứng dụng KH&CN đảm bảo nội dung, quy mô, tiến độ được phê duyệt trong thuyết minh; nhiều chủ nhiệm đề tài chuẩn bị hồ sơ, sổ sách khá đầy đủ, rõ ràng, khoa học và có tinh thần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra và nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ; một số chủ nhiệm, cơ quan chủ trì đã từng thực hiện nhiệm vụ KH&CN những năm trước nên có kinh nghiệm trong việc đăng ký và tổ chức triển khai thực hiện tạo thuận lợi trong việc đánh giá cũng như quản lý của cơ quan thường trực.

Năm 2019, tổng kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng là 23.700  triệu đồng. Do vậy, Sở KH&CN (Cơ quan Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh) dự kiến năm 2019, sẽ có hai đợt tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  Chiến lược phát triển của ngành KH&CN vào quy hoạch KH&CN của tỉnh từ đầu tháng 7/2018. Sở KH&CN đã ban hành văn bản thông báo việc đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN, bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Sau 8 tháng triển khai, đã có 145 đề tài đăng ký. Qua họp sơ tuyển đã chọn ra 46 đề tài để báo cáo Hội đồng KH&CN tỉnh, trong đó có một số đề tài đăng ký thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 10/2018 nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019 làm cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách phục vụ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và một số đề tài đăng ký theo kế hoạch năm 2019, bao gồm: Lĩnh vực Nông nghiệp, bảo vệ môi trường: 9 đề tài; Lĩnh vực Công nghiệp, xây dựng, giao thông, CNTT: 6 đề tài; Lĩnh vực: Y tế, Văn hoá, Giáo dục - Đào tạo, dịch vụ: 7 đề tài; Lĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn: 24 đề tài. Ngoài ra, có 4 đề tài được đề nghị triển khai thực hiện nhằm phục vụ 2 Chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN: "Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Chuối tiêu hồng trên địa bàn huyện Yên Lạc, giai đoạn 2017 - 2020".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Việt Văn - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh yêu cầu các đồng chí thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh dựa trên các tiêu chí về tính mới, cấp thiết, tính ứng dụng cũng như khả năng nhân rộng để lựa chọn các đề tài trong danh mục. Đồng chí cũng yêu cầu thành viên Hội đồng đại diện cho các ngành, địa phương đề xuất đặt hàng đề tài nhiệm vụ cần thiết cho đơn vị mình trong thời gian tới.

(Sở KH&CN Vĩnh Phúc)

 

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: