Lào Cai: Giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực KH&CN

Email In PDF

252 laocai

Mới đây, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở KH&CN Lào Cai, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực KH&CN.

 

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã bày tỏ những khó khăn trong lĩnh vực KH&CN như: Ngân sách dành cho công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, hỗ trợ cho các chương trình KH&CN còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu; hệ thống văn bản của Bộ KH&CN chưa đồng bộ, kịp thời; việc đặt hàng và thực hiện nhiệm vụ KH&CN còn hạn chế.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản giao cho Sở KH&CN cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đề tài, dự án cấp tỉnh; có văn bản đồng ý chủ trương cho xây dựng phần mềm đánh giá trình độ công nghệ; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh thành lập quỹ phát triển KH&CN để phục vụ nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; UBND tỉnh tiếp tục giao bổ sung chỉ tiêu số lượng nhân lực theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; đảm bảo đạt định mức tối thiểu 13 người (hiện nay mới có 10 người); đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh cho phép chi trả chế độ phụ cấp công vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan chuyên trách Liên hiệp Hội tỉnh...

Đại diện một số sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ... đã tham gia giải trình, đóng góp ý kiến trước các kiến nghị của Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí vớic các kiến nghị, đề xuất của Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hai đơn vị.

(baolaocai.vn)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website