An Giang: Ứng dụng công nghệ nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất dưa lưới TAKI tại thành phố Long Xuyên

Email In PDF

192 angiang

Vừa qua, Sở KH&CN An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất dưa lưới TAKI tại thành phố Long Xuyên, An Giang” do KS Nguyễn Thị Mai Khương - Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Long Xuyên thực hiện.

 

Dự án đã thực hiện 12 tháng, từ tháng 12/2017 đến hết tháng 11/2018, kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đối ứng dự án từ hộ dân tham gia dự án. Với thành phần tham dự là Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Bộ môn Khoa học cây trồng - Khoa NN-TNTN - Trường Đại học An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm công nghệ sinh học An Giang, Hội nông dân tỉnh… và các thành phần tham dự có liên quan.

Mục tiêu chung của dự án là: Mục tiêu chung của dự án là sản xuất thử nghiệm dưa lưới Taki trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Trong đó: Xây dựng nhà màng: 1.000m2; Sản xuất dưa lưới Taki: Năng suất đạt: 3.200 kg/vụ/1.000m2; Sản phẩm loại 1 đạt >95% (Trọng lượng trung bình > 1,3 kg, brix >13, hàm lượng nước < 80%); Chất lượng: Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; Hiệu quả kinh tế tăng 30% (hiệu quả sử dụng đất tăng 30% so với mô hình truyền thống).

Kết quả Hội đồng nghiệm thu dự án, các thành viên hội đồng đều thống nhất nghiệm thu dự án này. Tuy nhiên, đề nghị chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, cụ thể như sau: trang Tóm lược nên ghi rõ các công việc thực hiện (số lượng nội dung, xây dựng nhà màng, trồng dưa lưới Taki và diện tích trồng) và kết quả đạt được; Bổ sung hình ảnh ghi nhận quá trình thực hiện dự án: đo độ brix, ươm cây giống, chăm sóc…. và các điều kiện khi thực hiện dự án; Bổ sung phương pháp/thiết bị đo độ Brix; Bổ sung điều kiện nhà màng - nơi triển khai dự án; Chủ nhiệm cần bổ sung làm rõ Quy trình sản xuất dưa lưới Taki theo tiêu chuẩn VietGAP trong điều kiện dự án (nêu rõ các công việc đã thực hiện/nhật ký canh tác). Những khó khăn/thuận lợi trong quá trình triển khai dự án để khuyến cáo nhân rộng (kể cả xây dựng nhà màng cố định 2 nốc hở); Nhận xét đánh giá các hộ tham gia Hội thảo; Bổ sung so sánh đánh giá với mô hình truyền thống về hiệu quả kinh tế và bảng đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu dự án… Hội đồng yêu cầu đơn vị thực hiện phải chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo dự án theo góp ý của Hội đồng và gửi lại Sở KH&CN trước ngày 8/3/2019.

(Sở KH&CN An Giang)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech