Quảng Bình: Kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng

Email In PDF

Vừa qua, tại Sở KH&CN Quảng Bình, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp: “Kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” (Giai đoạn 2). Nhiệm vụ do Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm chủ trì thực hiện.

 

Nối tiếp nội dung của nhiệm vụ sự nghiệp “Kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” (Giai đoạn 1 - thực hiện năm 2016 - 2017). giai đoạn 2 của nhiệm vụ tiến hành kiểm toán năng lượng đối với 10 hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn các huyện, thị xã thành phố; 10 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 10 trường học trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm  điều tra khảo sát, đánh giá đúng hiện trạng sử dụng năng lượng của các cơ sở được kiểm toán năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Phát hiện các cơ hội, tiềm năng và phân tích, đề xuất các giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Xây dựng báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết cho các cơ sở được kiểm toán năng lượng.

Tại buổi nghiệm thu, thư ký nhiệm vụ đã trình bày cụ thể quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhóm thực hiện. Tổng quan sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trên địa bàn tỉnh; Kết quả kiểm toán năng lượng trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ cũng đã đưa ra 5 nhóm giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể: kết quả kiểm toán năng lượng, đã phát hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Đối với các cơ sở y tế là 748.253 kWh điện và giảm phát thải 308,9 tấn CO2. Trong đó các đơn vị có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (điện 199.199 kWh/năm), Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (điện 103.820 kWh/năm). Đối với trường học là 468.322 kWh điện và giảm phát thải 193,4 tấn CO2. Trong đó Trường Đại học Quảng Bình (điện 182.223 kWh/năm) là đơn vị có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng là 3.639.200 kWh điện và giảm phát thải 1.503 tấn CO2. Trong đó thành phố Đồng Hới là đơn vị có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn (điện 882.942 kWh/năm).

Tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng Khoa học đã đánh giá cao kết quả của nhiệm vụ đạt được, đồng thời đóng góp một số ý kiến để nhiệm vụ được hoàn thiện. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng yêu cầu chuyển các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đến các đơn vị đã được kiểm toán năng lượng, cũng như các Sở, ban, ngành có liên quan để đưa vào ứng dụng thực tiễn.

(Sở KH&CN Quảng Bình)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech