Bình Phước: Xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu, ứng dụng KH&CN năm 2019

Email In PDF

111 bphuoc

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch hội đồng chủ trì, đã họp xét duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2019. Kết quả, có 7/34 đề tài đăng ký, được xét duyệt.

 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ KH&CN về việc xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN của tỉnh năm 2019, trong thời gian qua Sở KH&CN (Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh) đã thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong tỉnh, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đề xuất chương trình các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2019. Kết quả, Sở KH&CN đã tiếp nhận được 34 phiếu đề xuất đề tài đăng ký vào danh mục năm 2019. Sau khi tổng hợp, rà soát, để tránh nghiên cứu trùng lặp với những công trình đã tiến hành tại Bình Phước, Thường trực Hội đồng KH&CN đã phân tích, đề xuất 34 đề tài, dự án cần thiết thực hiện trong năm 2019 để trình Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét quyết định.

Tại cuộc họp bà Huỳnh Thị Hằng đề nghị các thành viên Hội đồng cần phân tích, quan tâm, xem xét ưu tiên đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu có tính ứng dụng cao, giải quyết được những vấn đề cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những vấn đề cấp thiết đối với phát triển KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước; ứng dụng KH&CN trong canh tác nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến nông sản; Phát triển công nghiệp và đổi mới công nghệ; các nhiệm vụ phục vụ phát triển văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và an ninh quốc phòng của địa phương có địa chỉ ứng dụng kết quả.

Phát biểu tại cuộc họp ông Hà Anh Dũng, Tỉnh Ủy viên, Quyền Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng KH&CN tỉnh cho biết: các đề tài dự án đề suất năm 2019 không tập trung nghiên cứu sâu mà ưu tiên đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu có tính ứng dụng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Theo đó, các thành viên Hội đồng đã xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu thống nhất chọn 7 đề tài được để thực hiện trong năm 2019 gồm: 1. Nghiên cứu bảo quản trái cây sau thu hoạch bằng chế phẩm Nano chitosan ở tỉnh Bình Phước; 2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số chế phẩm và thực phẩm chức năng từ ấu trùng ông chúa; 3. Chế tạo và ứng dụng bộ phân bón lá nano trong trồng điều ở tỉnh Bình Phước; 4. Đánh giá, quy hoạch và quản lý lập địa bán ngập phục vụ cho trồng rừng ở tỉnh Bình Phước; 5. Nghiên cứu các tai biến địa chất: nứt, sụt đất, trượt lỡ đất; đề xuất các giải pháp cảnh báo, ngăn ngừa, khắc phục trên địa bàn tỉnh Bình Phước.; 6. Nghiên cứu biện pháp sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên tiêu đen (Piper nigrum L) tại tỉnh Bình Phước; 7. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chất lượng sản phẩm hạt điều Bình Phước.

(Sở KH&CN Bình Phước)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website